Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Detaljplan för fastighet Fjugesta 5:76 m.fl. (Fjugesta södra)

Lekebergs kommun

Planens syfte

Under 2015-2016 upprättades detaljplan för delar av fastigheterna Fjugesta 5:76 m.fl. Det innebar att en första etapp av ny bostadsbebyggelse kunde genomföras i södra Fjugesta. Även ny infrastruktur i form av Domarringsvägen har anlagts. Då behovet av bostadsbebyggelse och ökad infrastruktur fortgår finns behov av ytterligare detaljplanering i området. Kommunstyrelsen i Lekebergs kommun beslutade 2018-10-16 (KS 18-516) att beställa en ny detaljplan i området. Inriktningen på planförslaget är att kompletterande bostadsbebyggelse och en ny väganslutning mot Fjugesta Byväg ska tillskapas.

Planskede

Startskede
Samråd
2019-09-18
2019-10-09
Bearbetning inför utställning/ granskning
Utställning/ granskning
2020-10-23
2020-11-18
Bearbetning inför antagande
Antagande
Laga kraft

Om du vill få fysiska handlingar skickade till dig, hör av dig till Sydnärkes

Byggförvaltning:
namndsydnarkebygg@sydnarkebygg.se
tel nr 0583-810 00


Granskningstiden pågår 23 oktober - 18 november 2020. Eventuella
synpunkter ska ha inkommit senast den 18 november 2020.

Eventuella frågor ställs till:
Patrik Igelström
Planarkitekt
0583-820 52
patrik.igelstrom@sydnarkebygg.se

Kontakt

Patrik Igelström
Planarkitekt
patrik.igelstrom@sb.sydnarke.se

Planområdets avgränsning

Planområdets avgränsning

Sidansvarig: Patrik Igelström
Senast uppdaterad 2020-11-19 av Fanny Germer
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)