Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Rivningslov

Rivningslov krävs för att riva en byggnad eller en del av byggnad som är bygglovspliktig.

Handlingar du ska lämna in vid ansökan om rivningslov

  • Blanketten - ansökan om bygglov
  • Förslag till kontrollplan
  • Situationsplan i skala 1:400
På situationsplanen ska den/de byggnader som ska rivas markeras. Förslaget till kontrollplan ska redovisar hur rivningsmaterialet kommer att hanteras.
Kontakt

Linda Persson
Byggnadsinspektör
E-post

Mattias Appelgren
Byggnadsinspektör
E-post

Maria Gren
Plan- och byggchef
E-post

Länk till blanketter
Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2022-04-04 av Stefan Wallner
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)