Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Skyltlov

Undvik att sätta upp "skyltar" utan bygglov så slipper ni och vi mycket besvär.
Skyltar inom detaljplanelagt område fordrar alltid bygglov. I Askersunds stadskärna finns ett skyltprogram. Vid ändring av text eller byte av skylt ska byggnämnden kontaktas så att utformningen följer skyltprogrammet. På landet får inga skyltar t.ex. som privat mark sättas upp utan tillstånd från länsstyrelsen. Utefter vägar är det länsstyrelsen som ger tillstånd.
Kontakt

Linda Persson
Byggnadsinspektör
E-post

Mattias Appelgren
Byggnadsinspektör
E-post

Maria Gren
Plan- och byggchef
E-post

Länk till blanketter
Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2022-04-04 av Stefan Wallner
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)