Startsida Sydnärkes byggförvaltning
Publicerad 2014-01-20

VÄLKOMMEN TILL UTSTÄLLNING

OM TRYSSLINGE VINDKRAFTS

TILLSTÅNDSANSÖKAN

Utställningen äger rum på tisdag den 28 januari 2014, kl 15-19 på Kunskapens Hus, Skolgatan 7 i Laxå.
Under november 2013 lämnades ansökan om tillstånd för uppförande av 47 vindkraftverk i Laxå och Degerfors kommuner in till Länsstyrelsen i Örebro län.
Vi vill därför bjuda in till en utställning som bl.a. kommer innehålla uppgifter om vindkraftverkens placeringar, resultaten från de arkeologiska utredningarna,
senaste fågelinventeringarna, uppdaterade fotomontage m.m.
Vi finns på plats för att besvara dina frågor och ta emot synpunkter. Låt oss höra din åsikt om hur långsiktiga investeringar i området, så kallade bygdemedel, på bästa sätt skulle kunna gagna trakten här.
Utställningen hålls i anslutning till caféet där vi också kommer att bjuda på fika. Varmt välkommen!
Kontakt
Marie Löwkrantz
Projektledare, Tel. 031-339 59 74, marie.lowkrantz@nordiskvindkraft.se
Elin Karlberg
Biträdande projektledare, Tel. 031-339 59 06, elin.karlberg@nordiskvindkraft.se
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)