Startsida Sydnärkes byggförvaltning
Publicerad 2013-04-04

Välkommen till samrådsmöte


om Trysslinge vindkraftpark

Nordisk Vindkraft planerar en vindkraftpark i Laxå och Degerfors kommuner och bjuder därför in till samråd enligt Miljöbalken. Samrådet kommer att hållas i form av en utställning som visar vindkraftsanläggningens lokalisering, omfattning, miljöpåverkan samt miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning.
Tid: Onsdag 10 april 2013, kl 15 —19
Plats: Nysunds Bygdegårdsförening, Höglunda 520, Åtorp

Projektet är i ett tidigt skede och planeras omfatta maximalt 80 vindkraftsverk. Vi finns på plats för att besvara dina frågor och ta emot synpunkter. Underlag för mötet och information om projektet finns på www.nordiskvindkraft.se under rubriken Projekt. Vi bjuder på fika!

Du är också välkommen att skicka skriftliga synpunkter fram till den 20 maj 2013.

Kontakt
Beställ underlag eller skicka synpunkter till:
NV Nordisk Vindkraft AB
Lilla Bommen 1
411 04 Göteborg

marie.lowkrantz@nordiskvindkraft.se
031-339 59 74

Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)