Startsida Sydnärkes byggförvaltning
Publicerad 2014-03-03

Tematiskt tillägg till översiktsplan avseende LIS på samråd

Tematiskt tillägg till översiktsplan avseende LIS (Landsbygdsutveckling i strandnära läge) för kommunerna Askersund, Laxå och Lekeberg. Samrådstiden är 26 februari – 22 april 2014. Samrådsmöten kommer att hållas, ett möte i varje kommun.

Det tematiska tillägget till översiktsplanen ska ut på samråd enligt 3 kap. 9 § plan- och bygglagen (PBL), som en del i den demokratiska planprocessen. Under samrådet ges möjligheter för myndigheter, intresseorganisationer allmänhet, m.fl. att lämna synpunkter på planförslaget. Samrådstiden är 26 februari–22 april 2014.

Förslaget till tematiskt tillägg kommer att finnas uppsatt i respektive kommunhus, på olika platser i varje kommun, på www.lekeberg.se, www.laxa.se, www.askersund.se samt på www.sydnarkebygg.se.

Samrådshandlingar

Samrådshandlingarna samt beskrivning var du skickar dina synpunkter finns på planens sida.


Samrådsmöten

Samrådsmöte Lekebergs kommun
Tid: 13 mars, kl 18.00-19.30
Plats: Lindens samlingssal, Fjugesta

Samrådsmöte Laxå kommun
Tid: 18 mars, kl 18.00-19.30
Plats: Kunskapens Hus, Skolgatan 7, Laxå.

Samrådsmöte Askersunds kommun 
Tid: 24 mars, kl 18.00-19.30.
Plats: Folkets hus, Askersund

 

Kontakt


Rolf Wedding
Miljöchef / Kommunekolog Sydnärkes miljöförvaltning

0584-473407
rolf.wedding@sydnarkemiljo.se


Thomas Kullberg
Miljösamordnare Lekebergs kommun
0585-48902
thomas.kullberg@lekeberg.se

Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)