Startsida Sydnärkes byggförvaltning
Publicerad 2017-03-20

Tänker du söka bygglov under sommaren 2017?

Sydnärkes byggnämnd vill informera om att det under sommarperioden är begränsade resurser på förvaltningen, vilket gör att handläggning av ärenden kommer att ta längre tid än normalt.

Antalet bygglov- och anmälningsärenden har under våren skjutit i höjden, vilket innebär att belastningen är mycket hög. Handläggning sker vartefter ärendena kommer in, i turordning. Sydnärkes byggförvaltning vill därför be er om att ha förståelse för att det kommer att ta tid innan ni får beslut. Belastningen inverkar tyvärr också på möjligheten att nå oss per telefon. Det är därför att föredra att skicka ett mail istället.

För att öka chansen att få bygglov till sommaren måste ert ärende vara oss tillhanda senast 17/5 2017.

TIPS:
Genom att ha så kompletta handlingar som möjligt, redan från början, spar det mycket tid både för er som söker och för oss som ska handlägga. Tänk på att ritningar ska vara fackmannamässigt utförda, skalenliga och måttsatta.

OBS!
Startbesked krävs innan nu får sätta igång med byggnation och slutbesked krävs för att ni ska få ta byggnaden i bruk.

Med förhoppning om att vi tillsammans kan göra så att er byggnation kan komma igång när ni har tänkt!

Vänlig hälsning
Sydnärkes Byggförvaltning

Kontakt

Rickard Andersson
tf Samhällsbyggnadschef
rickard.andersson@askersund.se

Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)