Startsida Sydnärkes byggförvaltning
Publicerad 2018-06-11

Högtryck för bygglovshandläggarna

Sydnärkes byggförvaltning har just nu många ärenden att handlägga och mindre personal än vanligt p.g.a sjukfrånvaro.

För att minska vår arbetsbelastning ber vi er att,
  • Använda e-post för frågor och övrig kommunikation. Din handläggare kan vara svåra att nå via telefon en tid framöver.

  • Var noggranna med att skicka in kompletta handlingar vid ansökan. Det spar det mycket tid både för er som söker och för oss som ska handlägga. Tänk på att ritningar ska vara fackmannamässigt utförda, skalenliga och måttsatta. Du kan läsa om vilka handlingar som krävs på vår webbsida.

Handläggningstiderna blir längre än normalt under sommaren och semesterperioden. Då finns det också färre tider för tekniska samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd. Därför är det viktigt att planera byggprojektet med god framförhållning.

Kontakt

Rickard Andersson
tf Samhällsbyggnadschef
rickard.andersson@askersund.se

Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)