Startsida Sydnärkes byggförvaltning
Publicerad 2014-05-20

Detaljplan för del av Närlunda 1:205 m.fl. ställs ut för granskning

Ett förslag till detaljplan för del av Närlunda 1:205 m.fl. har tagits fram på uppdrag av kommunstyrelsen och är på granskning under perioden 19 maj till 9 juni.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en expansion av befintligt företag och utbyggnad av lagerverksamheten. Planen bygger vidare på befintligt industriområde i nordöstra Askersund och berör tre fastigheter.

Granskningshandlingarna samt beskrivning var du skickar dina synpunkter finns på planens sida.

Kontakt
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)