Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Nyheter

Här kan du läsa om vad som är på gång i Sydnärkes byggförvaltning. I listan nedan visas alla nyheter och i nyhetsarkivet till höger kan du välja om du bara vill se nyheter från ett specifikt år och månad.
  • | Askersund

    Chans att tycka till om Översiktsplan Askersunds kommun 2014- 2025


    Översiktsplanen för Askersunds kommun ställs nu ut, i enlighet med 3 kap 12§ i plan- och bygglagen (PBL) och det finns möjlighet att komma med synpunkter. Granskningstiden är 11 december 2013 - 27...
    Läs mer
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)