Startsida Sydnärkes byggförvaltning
Publicerad 2014-02-19

Chans att tycka till om Översiktsplan Askersunds kommun 2014- 2025

Översiktsplanen för Askersunds kommun ställs nu ut, i enlighet med 3 kap 12§ i plan- och bygglagen (PBL) och det finns möjlighet att komma med synpunkter. Granskningstiden är 11 december 2013 - 27 februari 2014.
Utställningsförslaget finns tillgängligt i kommunhusets huvudentré och på Askersunds huvudbibliotek. Hela utställningshandlingen finns också att läsa på webben.
Vi önskar era skriftliga synpunkter senast den 27 februari 2014 till följande adress:
Askersunds kommun Kommunstyrelsen 696 82 Askersund
Kontakt
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)