Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Nyheter

Här kan du läsa om vad som är på gång i Sydnärkes byggförvaltning. I listan nedan visas alla nyheter och i nyhetsarkivet till höger kan du välja om du bara vill se nyheter från ett specifikt år och månad.
 • | Askersund

  Chans att tycka till om Översiktsplan Askersunds kommun 2014- 2025


  Översiktsplanen för Askersunds kommun ställs nu ut, i enlighet med 3 kap 12§ i plan- och bygglagen (PBL) och det finns möjlighet att komma med synpunkter. Granskningstiden är 11 december 2013 - 27...
  Läs mer
 • | Allmänt

  Sydnärkes bygggförvaltning stängt den 11 december


  Onsdagen den 11 december har vi stängt vårt kontor. Vi kommer att ha utbildning för hela vår personal. Vi öppnar åter torsdagen den 12 december.
  Läs mer
 • | Laxå

  Detaljplanen för f.d. Kanalskolan i Laxå tätort ställs ut för granskning


  Detaljplan för fd Kanalskolan, Laxåskogen 1:295 m.fl., är utställd för granskning under perioden 5 december till 31 december 2013.
  Läs mer
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)