Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Ledamöter 2019-2022

Sydnärkes byggnämnd ansvarar för Askersund, Laxå och Lekebergs kommuner. Nämnden består av 9 ordinarie ledamöter och 9 ersättare, 3 per kommun.

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Askersund

Bo Pettersson (S)

Ann-Louise Karlsson (S)

Joacim Blückert (M)

Daniel Östh (L)

René Francis (M), 2:e vice ordförande

Tomas Olsson(S)

Laxå

Ingemar Schön (KD)

Thorbjörn Bäckrud (KD)

Paul Särnholm (C), 1:e vice ordförande

Nils-Olof Tivemyr (C)

Christer Johansson (S)

Jerry Sahl (S)

Lekeberg

Lars-Gunnar Forsberg (S), ordförande

Håkan Trygg (S)

Lars Laurén (C)

Diana Olsén (C)

Britt Åhsling (M)

Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L)

Sidansvarig: Lisbeth Mogren
Senast uppdaterad 2019-01-24 av Mathias Hellström
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)