Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Detaljplan för fastighet Skolan 2 m.fl. (Gamla sjöängsskolan)

Askersunds kommun

Planområdet är beläget mitt i centrala Askersund och omfattar gamla Sjöängsskolan och idrottshallen. Syftet med planarbetet är att möjliggöra för flertalet markanvändningar centralt i Askersund i huvudsak bostäder.

Planskede

Startskede
Samråd
2020-06-10
2020-07-10
Bearbetning inför utställning/ granskning
Granskning/ utställning
2020-12-18
2021-01-29
Bearbetning inför antagande
Antagande
2021-04-21
Laga kraft
Kontakt

Patrik Igelström
Planarkitekt
patrik.igelstrom@sb.sydnarke.se

Planområdets avgränsning

Planområdets avgränsning

Sidansvarig: Patrik Igelström
Senast uppdaterad 2021-04-30 av Fanny Germer
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)