Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Detaljplan för fastighet Laxå 4:3
(Terminalområdet)

Laxå kommun

Planens syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra kvartersmark för verksamheter i en till två våningar samt skapa förutsättningar för byggnation som följer riktlinjer för skyddsavstånd.

Planskede

Startskede
Samråd
2019-08-30
2019-09-20
Bearbetning inför granskning/ utställning
Granskning/ utställning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Laga kraft

Kontakt

Fanny Germer
Planarkitekt
fanny.germer@sb.sydnarke.se

Planområdets avgränsning

Planområdets avgränsning

Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2019-09-24 av Fanny Germer
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)