Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Detaljplan för fastighet Fjugesta 1:2 m.fl. (Norra Berga industriområde)

Lekebergs kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en vidareutveckling av Berga industriområde norrut samt en ny väganslutning mellan Vallgatan och länsväg 204.

Planskede

Startskede
Samråd
2019-11-27
2019-12-20
Bearbetning inför utställning/ granskning
Utställning/ granskning
2020-03-05
2020-03-26
Bearbetning inför antagande
Antagande
Laga kraft

Kontakt

Patrik Igelström
Planarkitekt
patrik.igelstrom@sb.sydnarke.se

Planområdets avgränsning

Planområdets avgränsning

Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2020-04-20 av Fanny Germer
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)