Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Detaljplan för del av Tottsjömo 1:2

Laxå kommun

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra småhusbebyggelse för ca 50 nya fastigheter inom delar av fastigheten Tottsjömo 1:2. Exploateringen möjliggör en befolkningsökning i landsbygd vilken kan bidra till att hålla landsbygden levande och ökar underlag för service och infrastruktur.

Planskede

Startskede
Samråd
2017-11-13
2017-12-04
Bearbetning inför utställning/ granskning
Utställning/ granskning
2022-10-18
2022-11-08
Bearbetning inför antagande
Antagande
Laga kraft

Planhandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Tottsjömo Samrådsredogörelse Granskning 210817.pdf Pdf, 315.4 kB. 315.4 kB 2022-10-18 10.24
Försättsbrev granskning Tottsjömo.pdf Pdf, 199.9 kB. 199.9 kB 2022-10-18 10.24
Tottsjömo 221026 Planbeskrivning.pdf Pdf, 9.9 MB. 9.9 MB 2022-10-26 09.32
Tottsjömo 221026 Plankarta-A1-L.pdf Pdf, 471.3 kB. 471.3 kB 2022-10-26 09.32

Eventuella frågor ställs till:
Adam Johansson
Planarkitekt
0583-823 24
adam.johansson@askersund.se

Kontakt

Adam Johansson
Planarkitekt
adam.johansson@askersund.se

Bild över planområdeFörstora bilden

Bild över planområde

Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2022-11-09 av Torun Andersson
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)