Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Detaljplan för del av Åsbro 1:17

(Åsbro strand)

Askersunds kommun

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett strandnära hållbart bostadsområde vid sjön Tisaren i direkt anslutning till Åsbro centrum.

Planskede

Startskede
Samråd
2019-02-06
2019-02-27
Bearbetning inför utställning/ granskning
Utställning/ granskning
2020-03-26
2020-04-17
Bearbetning inför antagande
Antagande
Laga kraft

Planhandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Bullerutredning Åsbro 1-17 Askersund.pdf 967.7 kB 2020-03-25 08.21
Försättsbrev.pdf 242.9 kB 2020-03-25 08.21
Naturvärdesinventering.pdf 1.6 MB 2020-03-25 08.21
Planbeskrivning.pdf 1.5 MB 2020-03-25 08.21
Plankarta-Layout2-A1-Askersund.pdf 482.6 kB 2020-03-25 08.21
Samrådsredogörelse.pdf 388.3 kB 2020-03-25 08.21
Översiktlig geoteknisk undersökning.pdf 1 MB 2020-03-25 08.21
Kontakt

Fanny Germer
Planarkitekt
fanny.germer@sb.sydnarke.se

Planområdets avgränsning

Planområdets avgränsning

Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2020-04-20 av Fanny Germer
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)