Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Vad är ett tematiskt tillägg?

Det är ett tillägg till kommunens översiktsplan som beskriver en specifik företeelse som inte tas upp i översiktsplanen i någon större utsträckning. Det kan handla om till exempel vindkraft och landsbygdsutveckling.
Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2012-01-09 av Mathias Hellström
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)