Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Vad är en detaljplan?

En detaljplan är en bindande uppgörelse mellan kommunen och markägarna. Planen talar om vad
som får och inte får göras inom planområdet.

Kommunen genomför politiska beslut om hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen
ska se ut med detaljplaner.

En detaljplan visas som ett bestämt område på en plankarta. Till detaljplanekartan hör en
planbeskrivning, som förklarar syftet och innehållet i planen. Ibland ingår även andra handlingar
som till exempel illustrationskarta eller en miljökonsekvensbeskrivning.

Det är bara kommunen som kan besluta att ta fram och anta en detaljplan. Det är också kommunen som ansvarar för tolkningen av de gällande detaljplanerna.

Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2012-02-14 av Mathias Hellström
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)