Startsida Sydnärkes byggförvaltning

När behövs en detaljplan tas fram?

I Plan- och bygglagen finns bestämmelser om i vilka situationer en detaljplan ska göras. Det är
kommunen som avgör när och var detaljplan ska göras.

Det finns olika orsaker som avgör om kommunen måste göra en detaljplan innan byggnadsnämnden kan ge bygglov. Det har att göra med både den typ av förändring som ska ske och hur det ser ut på platsen. Kravet att göra en detaljplan uppstår alltid då det behöver göras större förändringar och vid nya anspråk på att använda mark- och vattenområden för bebyggelse. De flesta detaljplaner bestämmer var och hur man får bygga inom tätorter.

Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2012-12-20 av Mathias Hellström
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)