Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Vindbruksplan Laxå kommun

Laxå kommun

Planens syfte

Syftet med Laxå kommuns vindbruksplan är att fastställa vilka förutsättningar ochvilket utrymme det finns för en utbyggnad av vindkraft i kommunen. Laxå kommun vill medverka till, samt skapa förutsättningar för, vindkraft i kommunen och på så sätt möjliggöra en utveckling av förnyelsebara energikällor. Det behövs ett politiskt ställningstagande till var det är lämpligt att placera vindkraft i kommunen, i vindbruksplanen tydliggörs detta. Det innefattar även ett ställningstagande till hur vindkraft skall balanseras mot andra intressen i kommunen, t.ex natur och friluftsliv. Ett annat viktigt
syfte med planen är att den ska underlätta kommunens miljöprövning och bygglovshantering, genom att ge vägledning och rekommendationer för vindkraftsetablering

Planskede

Startskede
Samråd
2011-06-13
2011-08-12
Bearbetning inför granskning/ utställning
Granskning/ utställning
2011-12-05
2012-02-24
Bearbetning inför antagande
Antagande
2012-06-13
Laga kraft
2012-07-10
Kontakt
Planområdets avgränsningFörstora bilden

Planområdets avgränsning

Sidansvarig: Kenneth Berglund
Senast uppdaterad 2013-01-22 av Mathias Hellström
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)