Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Vindbruksplan Askersunds kommun

Askersunds kommun

Planens syfte

Syftet med denna översiktsplan är att skapa ett tydligt beslutsunderlag för kommunen vid kommande förfrågningar om vindkraftsetableringar. I planen redovisas områden som är lämpliga för vindbruk inom kommunen. Planen ska även klarlägga vilka områden som bör undantas från vindbruk samt ge rekommendationer för hur vindbruk ska behandlas inom övriga delar av kommunen.

Planskede

Startskede
Samråd
2011-03-07
2011-04-17
Bearbetning inför granskning/ utställning
Granskning/ utställning
2011-12-12
2012-03-12
Bearbetning inför antagande
Antagande
2013-03-25
Laga kraft
2013-04-21
Kontakt
Planområdets avgränsningFörstora bilden

Planområdets avgränsning

Sidansvarig: Tobias Jansson
Senast uppdaterad 2022-09-23 av Torun Andersson
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)