Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Upphävande av del av detaljplan: Förslag till byggnadsplan för del av fastigheten Karintorp 1:4 m.fl.

Askersunds kommun

Planens syfte

Gällande detaljplan strider mot de planer som finns för järnvägsutbyggnad i närområdet. Syftet med upphävande är att tydliggöra att området inte är lämpligt för bostadsbebyggelse eftersom området påverkas av planläggning för järnväg.

Planskede

Startskede
Samråd
2021-05-07
2021-05-29
Bearbetning inför utställning/ granskning
Utställning/ granskning
2021-10-04
2021-10-26
Bearbetning inför antagande
Antagande
Laga kraft
Kontakt

Fanny Germer
Planarkitekt
fanny.germer@sb.sydnarke.se

Bild över planområde

Bild över planområde

Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2021-11-22 av Fanny Germer
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)