Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Rönneshytta 1:63 m.fl

Askersunds kommun

Planens syfte

Planen syftar till att upphäva delar av befintlig detaljplan.

Planskede

Startskede
Samråd
2023-06-27
2023-07-11
Bearbetning inför granskning/ utställning
Granskning/ utställning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Laga kraft

Eventuella frågor ställs till:

Adam Johansson
Planarkitekt
0583-823 24
adam.johansson@askersund.se

Kontakt

Adam Johansson
Planarkitekt
adam.johansson@askersund.se

Planområdets avgränsningFörstora bilden

Planområdets avgränsning

Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2023-07-13 av Torun Andersson
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)