Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Rönneshytta 1:63 m.fl

Askersunds kommun

Planens syfte

Planen syftar till att reglera markanvädningen natur för att skapa möjlighet till område för friluftsliv och rekreation.

Planskede

Startskede
Samråd
2022-08-19
2022-09-09
Bearbetning inför utställning/ granskning
Utställning/ granskning
2023-01-12
2023-02-01
Bearbetning inför antagande
Antagande
Laga kraft

Synpunkter

Granskningstiden är   till . Eventuella synpunkter ska framföras skriftligt till,

Askersunds kommun
Kommunstyrelsen
696 82 Askersund

E-post

kommunstyrelsen@askersund.se

Eventuella frågor ställs till:

Adam Johansson
Planarkitekt
0583-823 24
adam.johansson@askersund.se

Kontakt

Adam Johansson
Planarkitekt
adam.johansson@askersund.se

Planområdets avgränsning

Planområdets avgränsning

Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2023-01-13 av Torun Andersson
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)