Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Rönneshytta 1:63 m.fl

Askersunds kommun

Planens syfte

Planen syftar till att reglera markanvädningen natur för att skapa möjlighet till område för friluftsliv och rekreation.

Planskede

Startskede
Samråd
2022-08-19
2022-09-09
Bearbetning inför granskning/ utställning
Granskning/ utställning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Laga kraft

Eventuella frågor ställs till:

Thea Falkeling
Planarkitekt
0583-820 47
thea.falkeling@askersund.se

Kontakt

Thea Falkeling
Planarkitekt
thea.falkeling@askersund.se

Planområdets avgränsning

Planområdets avgränsning

Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2022-09-14 av Torun Andersson
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)