Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Översiktsplan Askersunds kommun 2015-2025

Askersunds kommun

Planens syfte

Översiktsplanen för Askersunds kommun är vår vision om hur vi ska utvecklas på ett långsiktigt hållbart och jämställt sätt. Processen för att nå dit sker genom fysisk samhällsplanering där olika samhällsintressen vägs mot varandra i en öppen, jämställd och demokratisk process samtidigt som enskildas rättigheter beaktas.

Planskede

Startskede
Samråd
2012-04-17
2012-06-21
Bearbetning inför granskning/ utställning
Granskning/ utställning
2015-06-29
2015-09-06
Bearbetning inför antagande
Antagande
2016-02-29
Laga kraft
2016-03-28
Kontakt
Planområdets avgränsning

Planområdets avgränsning

Sidansvarig: Tobias Jansson
Senast uppdaterad 2016-09-14 av Ulrika Åberg
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 24
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)