Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Fördjupningar, tillägg och strategiska dokument - Laxå kommun

Antagna dokument

I Laxå kommun gäller följande dokument som fördjupad översiktsplan:

- Generalplan centrala Tiveden

I Laxå kommun gäller följande dokument som tematiskt tillägg till översiktsplanen:

- Vindbruksplan (2018) 

- LIS-områden (2016) 

I Laxå kommun gäller följande strategiska dokument:

- Centrumplan (2015)

Planhandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Generalplan Tiveden Planbeskrivning.pdf Pdf, 18 MB. 18 MB 2017-01-23 13.49
Generalplan Tiveden Plankarta.PDF Pdf, 8.8 MB. 8.8 MB 2017-01-23 13.49
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Centrumplan Laxå kommun.pdf Pdf, 4 MB. 4 MB 2017-01-24 16.26
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Laxå - Antagandehandling LIS.pdf Pdf, 10.9 MB. 10.9 MB 2017-01-20 14.05
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Vindbruksplan.pdf Pdf, 13.7 MB. 13.7 MB 2018-03-19 10.07
Kontakt
Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2018-03-19 av Jonas Kinell
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)