Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Detaljplan för Vreta 2:2 m.fl (del av golfbanan i Lanna)

Lekebergs kommun

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett nytt bostadsområde med cirka 100 villor samt även verksamhetsområden med centrum, handel och kontor.

Planområdet ligger i Lanna på delar av befintlig golfbana och utgörs av delar av fastigheten Vreta 2:2 samt Hidinge-Lanna 4:62. Området är beläget på delar av den 9 hålsbana som byggdes under början 2000-talet. Avståndet till Fjugesta är cirka 9 km och till centrala Örebro cirka 20 km. Områdes areal är 23 ha.

Planskede

Startskede
Samråd
2014-04-28
2014-05-19
Bearbetning inför granskning/ utställning
Granskning/ utställning
2014-06-25
2014-07-16
Bearbetning inför antagande
Antagande
2015-04-29
Laga kraft
2015-06-02
Kontakt
Planområdets avgränsningFörstora bilden

Planområdets avgränsning

Sidansvarig: Hikmet Hrustanovic
Senast uppdaterad 2015-06-29 av Ulrika Åberg
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)