Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Detaljplan för Sälven 1:41 och 1:39

Fastighetsägaren för Sälven 1:39 har hemställt om kommunens medverkan till upprättande av detaljplan på fastigheterna Sälven 1:41 och Sälven 1:39 i Lekebergs kommun. Efter beslut i kommunstyrelsen (2014-04-08) har Sydnärkes byggförvaltning fått uppdraget att planlägga fastigheterna.

Efter väsentliga ändringar i planförslaget som var ute på granskning är bedömningen att en ny granskning krävs.

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett nytt bostadsområde i området kring Lanna och Hidinge, norr om Hidingevägen (566), i Lekebergs kommun. Detaljplanen ger förutsättningar för attraktiva bostäder i ett naturnära läge intill Garphytteån.

Planskede

Startskede
Samråd
2016-03-24
2016-04-14
Bearbetning inför granskning/ utställning
Granskning/ utställning
2020-10-12
2020-11-04
Bearbetning inför antagande
Antagande
2021-10-25
Överklagad
Planen har överklagats
Laga kraft

Planhandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
§115 KF.pdf Pdf, 294 kB. 294 kB 2021-11-22 09.28
Medd om antagande Lekeberg.pdf Pdf, 185.1 kB. 185.1 kB 2021-11-22 09.28
Planbeskrivning Antagande.pdf Pdf, 746 kB. 746 kB 2021-11-22 09.28
Plankarta Antagande-A1-Lekeberg ANVÄNDER.pdf Pdf, 456.7 kB. 456.7 kB 2021-11-22 09.28
Kontakt

Thea Falkeling
Planarkitekt
thea.falkeling@askersund.se

Planområdets avgränsning

Planområdets avgränsning

Bild över planområde

Bild över planområde

Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2022-08-31 av Fanny Germer
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)