Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Detaljplan för Sälven 1:41 och 1:39

Fastighetsägaren för Sälven 1:39 har hemställt om kommunens medverkan till upprättande av detaljplan på fastigheterna Sälven 1:41 och Sälven 1:39 i Lekebergs kommun. Efter beslut i kommunstyrelsen (2014-04-08) har Sydnärkes byggförvaltning fått uppdraget att planlägga fastigheterna.

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett nytt bostadsområde i området kring Lanna och Hidinge, norr om Hidingevägen (566), i Lekebergs kommun. Detaljplanen ger förutsättningar för attraktiva bostäder i ett naturnära läge intill Garphytteån.

Planskede

Startskede
Samråd
2016-03-24
2016-04-14
Bearbetning inför utställning/ granskning
Utställning/ granskning
2017-06-08
2017-06-29
Bearbetning inför antagande
Antagande
Laga kraft

Planhandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Behovsbedömning.pdf 1.6 MB 2017-06-02 16.15
Fastighetsförteckning.pdf 508.6 kB 2017-06-02 16.15
Naturvärdesinventering.pdf 1.4 MB 2017-06-02 16.15
Planbeskrivning.pdf 2 MB 2017-06-02 16.15
Plankarta.pdf 303.6 kB 2017-06-02 16.15
Samrådsredogörelse.pdf 449.3 kB 2017-06-02 16.15
Underrättelsebrev.pdf 127.2 kB 2017-06-02 16.15
Kontakt
Planområdets avgränsning

Planområdets avgränsning

Bild över planområde

Bild över planområde

Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2017-08-01 av Jonas Kinell
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)