Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Detaljplan för Sälven 1:41 och 1:39

Fastighetsägaren för Sälven 1:39 har hemställt om kommunens medverkan till upprättande av detaljplan på fastigheterna Sälven 1:41 och Sälven 1:39 i Lekebergs kommun. Efter beslut i kommunstyrelsen (2014-04-08) har Sydnärkes byggförvaltning fått uppdraget att planlägga fastigheterna.

Efter väsentliga ändringar i planförslaget som var ute på granskning är bedömningen att en ny granskning krävs.

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett nytt bostadsområde i området kring Lanna och Hidinge, norr om Hidingevägen (566), i Lekebergs kommun. Detaljplanen ger förutsättningar för attraktiva bostäder i ett naturnära läge intill Garphytteån.

Planskede

Startskede
Samråd
2016-03-24
2016-04-14
Bearbetning inför granskning/ utställning
Granskning/ utställning
2020-10-12
2020-11-04
Bearbetning inför antagande
Antagande
2021-10-25
Laga kraft
2022-11-12

Planhandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Försättsbrev Lagakraft.pdf Pdf, 122.3 kB. 122.3 kB 2022-11-24 08.50
Planbeskrivning Lagakraft.pdf Pdf, 742.9 kB. 742.9 kB 2022-11-24 08.50
Plankarta lagakraft.pdf Pdf, 409 kB. 409 kB 2022-11-24 08.50
Kontakt
Planområdets avgränsningFörstora bilden

Planområdets avgränsning

Bild över planområdeFörstora bilden

Bild över planområde

Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2022-11-24 av Torun Andersson
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)