Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Detaljplan för Pendlarparkering Lundby 1:1 m.fl.

Askersunds kommun

Planens syfte

Askersunds kommun har för avsikt att färdigställa en pendlarparkering i anslutning till linjetrafiken och Askersunds norra infart. Genom att bygga pendlarparkeringen vill, och tror, Askersunds kommun att förutsättningar skapas för att fler askersundsbor och personer som bor i närheten av tätorten kommer se bussen som ett alternativt färdmedel.

Planen syftar till att möjliggöra för en pendlarparkering för såväl bilar som cyklar i anslutning till Askersunds norra infart. Detaljplanen innefattar även en bit av Bergslagsvägen som ska kunna passeras på ett trafiksäkert sätt.

Planskede

Startskede
Samråd
2014-03-31
2014-04-21
Bearbetning inför granskning/ utställning
Granskning/ utställning
2014-06-16
2014-07-07
Bearbetning inför antagande
Antagande
2014-09-29
Laga kraft
2014-10-24
Kontakt
Planområdets avgränsningFörstora bilden

Planområdets avgränsning

Sidansvarig: Ulrika Åberg
Senast uppdaterad 2014-10-31 av Ulrika Åberg
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)