Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Detaljplan för Norra Kärra 5:43 m.fl.,

Askersunds Golfbana, Åmmeberg

Askersunds kommun

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att säkra golfbanans framtid samt möjliggöra för de byggnationer som är nödvändiga för verksamhetens utveckling. Målet är att utveckla golfbanan till att bli "Sveriges bästa familjebana" och samtidigt även göra området tillgängligt för andra besökare såsom frilufts- och båtlivet. Hotellverksamhet och uthyrningsstugor samt utbyggnad av promenadvägar och småbåtshamn bidrar till att öka tillgängligheten och attraktiviteten till området.

Planskede

Startskede
Samråd
2015-08-10
2015-09-11
Bearbetning inför granskning/ utställning
Granskning/ utställning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Laga kraft
Kontakt

Fanny Germer
Planarkitekt
fanny.germer@sb.sydnarke.se

Planområdets avgränsning

Planområdets avgränsning

Sidansvarig: Tobias Jansson
Senast uppdaterad 2015-09-23 av Mathias Hellström
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)