Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Detaljplan för Norra Kärra 5:43 m.fl.,

Askersunds Golfbana, Åmmeberg

Askersunds kommun

Planens syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra markanvändningarna besöksanläggning och tillfällig vistelse, genom att ge möjlighet till utvecklad service inom området. Planens syfte är vidare att ge stöd till befintlig teknisk infrastruktur inom område.

Planområdet omfattar ca 3 hektar och är beläget i södra delarna av Åmmeberg, ca 9 km från kommunens centralort Askersund.

Planskede

Startskede
Samråd
2015-08-10
2015-09-11
Bearbetning inför utställning/ granskning
Granskning/ utställning
2022-01-05
2022-01-26
Bearbetning inför antagande
Antagande
2023-03-27
Laga kraft
Kontakt

Adam Johansson
Planarkitekt
adam.johansson@askersund.se

Planområdets avgränsningFörstora bilden

Planområdets avgränsning

Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2023-03-31 av Torun Andersson
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)