Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Detaljplan för Laxåskogen 18:1, Hemgården

Laxå kommun

Planens syfte

Global Care i Laxå AB äger fastigheten Laxåskogen 18:1. Företaget önskar möjlighet för fler typer av användningar av området än de som möjliggörs inom nu gällande detaljplaner. Global Care i Laxå AB har därför hemställt om en ny detaljplan för området.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en bred användning av befintliga byggnader inom fastigheten Laxåskogen 18:1. Planen syftar samtidigt till att säkerställa bevarandet av herrgårdsmiljön och dess kulturhistoriska värden.

Planskede

Startskede
Samråd
2017-09-27
2017-10-18
Bearbetning inför granskning/ utställning
Granskning/ utställning
2018-08-21
2018-09-11
Bearbetning inför antagande
Antagande
2018-11-21
Laga kraft
2019-06-08

Planhandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Granskningsutlåtande.pdf Pdf, 817.3 kB. 817.3 kB 2019-06-10 17.19
Informationsbrev om Laga Kraft.pdf Pdf, 138.3 kB. 138.3 kB 2019-06-10 17.19
Planbeskrivning Laxåskogen 18 1 Laga kraft.pdf Pdf, 2.6 MB. 2.6 MB 2019-06-10 17.19
Plankarta-A2.pdf Pdf, 286.2 kB. 286.2 kB 2019-06-10 17.19

Kontakt

Förstora bilden
Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2019-06-10 av Torun Andersson
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)