Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Detaljplan för Laxåskogen 18:1, Hemgården

Laxå kommun

Planens syfte

Global Care i Laxå AB äger fastigheten Laxåskogen 18:1. Företaget önskar möjlighet för fler typer av användningar av området än de som möjliggörs inom nu gällande detaljplaner. Global Care i Laxå AB har därför hemställt om en ny detaljplan för området.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en bred användning av befintliga byggnader inom fastigheten Laxåskogen 18:1. Planen syftar samtidigt till att säkerställa bevarandet av herrgårdsmiljön och dess kulturhistoriska värden.

Planskede

Startskede
Samråd
2017-09-27
2017-10-18
Bearbetning inför granskning/ utställning
Granskning/ utställning
2018-08-21
2018-09-11
Bearbetning inför antagande
Antagande
2018-11-21
Överklagad
Planen har överklagats
Laga kraft

Planhandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Behovsbedomning.pdf 1.6 MB 2018-11-26 11.45
Granskningsutlåtande.pdf 817.3 kB 2018-11-26 11.45
Kommunfullmäktige § 147 Laxåskogen 18_1.pdf 1.8 MB 2018-11-26 11.45
Medd om antagande.pdf 134.7 kB 2018-11-26 11.45
Planbeskrivning.pdf 2.3 MB 2018-11-26 11.45
Plankarta A2.pdf 225.7 kB 2018-11-26 11.45
Samrådsredogörelse.pdf 139.8 kB 2018-11-26 11.45

Kontakt

Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2019-01-14 av Jonas Kinell
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 24
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)