Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Detaljplan för Laxåskogen 18:1, Hemgården

Laxå kommun

Planens syfte

Global Care i Laxå AB äger fastigheten Laxåskogen 18:1. Företaget önskar möjlighet för fler typer av användningar av området än de som möjliggörs inom nu gällande detaljplaner. Global Care i Laxå AB har därför hemställt om en ny detaljplan för området.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en bred användning av befintliga byggnader inom fastigheten Laxåskogen 18:1. Planen syftar samtidigt till att säkerställa bevarandet av herrgårdsmiljön och dess kulturhistoriska värden.

Planskede

Startskede
Samråd
2017-09-27
2017-10-18
Bearbetning inför granskning/ utställning
Granskning/ utställning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Laga kraft

Kontakt

Jonas Kinell
Planarkitekt
0583-820 80
jonas.kinell@sydnarkebygg.se

Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2017-10-20 av Jonas Kinell
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 24
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)