Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Detaljplan för Hidinge-Lanna 4:62 m.fl, del av golfbanan

Lekebergs kommun

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation av ett 30-tal friliggande enbostadshus i anslutning till golfbanan i Lanna. Planområdet är beläget i Lanna, i anslutning till Lanna golfbana och utgörs av delar av fastigheterna Hidinge-Lanna 4:62, Hidinge-Lanna 4:35 och Vreta 10:1. Området är beläget så att det i söder öster och norr omgärdar befintlig range, övnings- och pitchbana. Planområdets area uppgår till 6,2 hektar.

Planskede

Startskede
Samråd
2012-03-26
2012-04-16
Bearbetning inför granskning/ utställning
Granskning/ utställning
2012-06-18
2012-07-10
Bearbetning inför antagande
Antagande
2012-09-20
Laga kraft
2012-10-22
Kontakt
Planområdets avgränsningFörstora bilden

Planområdets avgränsning

Sidansvarig: Ulrika Åberg
Senast uppdaterad 2012-11-15 av Ulrika Åberg
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)