Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Detaljplan för Hidinge-Lanna 1:89 m.fl. (Södra Lanna)

Lekebergs kommun

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny vägförbindelse mellan väg 566 och väg 204 i Hidinge-Lanna. Detaljplanen möjliggör även bostäder i form av friliggande enbostadshus i anslutning till den föreslagna vägen.

Upplysning

Tidigare har ett planförslag var föremål för samråd i november 2017. De synpunkter som kommit in under genomfört samråd i november 2017 besvaras i samrådsredogörelse 1. Synpunkter som inkom under samråd 2, 25 februari - 31 mars 2019, besvaras i samrådsredogörelse 2.

Planskede

Startskede
Samråd
2019-02-25
2019-03-31
Bearbetning inför utställning/ granskning
Utställning/ granskning
2020-02-19
2020-03-18
Bearbetning inför antagande
Antagande
Laga kraft

Planhandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Behovsbedömning.pdf Pdf, 219.2 kB. 219.2 kB 2020-02-18 11.09
Försättsbrev granskning.pdf Pdf, 194.2 kB. 194.2 kB 2020-02-18 11.09
MKB Lanna vägalternativ_med bilagor_leverans 181030.pdf Pdf, 8.8 MB. 8.8 MB 2020-02-18 11.09
Planbeskrivning.pdf Pdf, 958.6 kB. 958.6 kB 2020-02-18 11.09
Plankarta.pdf Pdf, 560 kB. 560 kB 2020-02-18 11.09
PM Bilaga SGU Grundvattenmagasin.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2020-02-18 11.09
PM Bilaga SGU Jordartskarta.pdf Pdf, 2.2 MB. 2.2 MB 2020-02-18 11.09
PM Bilaga SGU Jorddjupskarta.pdf Pdf, 633.7 kB. 633.7 kB 2020-02-18 11.09
PM komplettering väg-MKB Lanna.pdf Pdf, 997.2 kB. 997.2 kB 2020-02-18 11.09
Samrådsredogörelse 1.pdf Pdf, 570.1 kB. 570.1 kB 2020-02-18 11.09
Samrådsredogörelse 2.pdf Pdf, 665.9 kB. 665.9 kB 2020-02-18 11.09
Kontakt

Adam Johansson
Planarkitekt
adam.johansson@askersund.se

Planområdets avgränsning

Planområdets avgränsning

Bild över planområde

Bild över planområde

Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2022-08-31 av Torun Andersson
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)