Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Detaljplan för Hidinge-Lanna 1:89 m.fl.

Lekebergs kommun

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny vägförbindelse mellan väg 566 och väg 204 i Hidinge-Lanna. Detaljplanen möjliggör även bostäder i form av friliggande enbostadshus på större tomter i anslutning till den föreslagna vägen samt utvidgning av centrumområdet i norr med handel, kontor, skola m.m.

Planskede

Startskede
Samråd
2017-11-01
2017-11-22
Bearbetning inför granskning/ utställning
Granskning/ utställning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Laga kraft

Planhandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kontakt

Jonas Kinell
Planarkitekt
0583-820 80
jonas.kinell@sydnarkebygg.se

Planområdets avgränsning

Planområdets avgränsning

Bild över planområde

Bild över planområde

Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2018-01-17 av Emelie Andersson
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 24
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)