Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Detaljplan för Hammar 7:46 m.fl.

Askersunds kommun

Planförslaget syftar till att möjliggöra område för badstrand, bryggor, friluftsliv, tillfällig vistelse, besöksanläggning samt ett mindre antal bostäder. Planförslaget syftar även till att fortsatt säkra marken för kyrkan och tillhörande kyrkogård och församlingsbyggnader.

Planskede

Startskede
Samråd
2020-02-20
2020-03-12
Bearbetning inför granskning/ utställning
Granskning/ utställning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Laga kraft
Kontakt
Planområdets avgränsningFörstora bilden

Planområdets avgränsning

Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2022-08-31 av Torun Andersson
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)