Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Detaljplan för Haga 1:2 (Lundby)

Askersunds kommun

Planens syfte är att möjliggöra förskola och bostäder vid Kvarnhagsvägen/Banvallsvägen
samt att förbättra trafiksituationen i området.

Planskede

Startskede
Samråd
2018-02-19
2018-03-12
Bearbetning inför utställning/ granskning
Utställning/ granskning

2018-04-12

2018-05-03

Bearbetning inför antagande
Antagande
Laga kraft

Planhandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2180957 Markteknisk Undersökningsrapport Geoteknik (MUR Geo).pdf 1.5 MB 2018-04-10 07.11
2180957 PM Geoteknik.pdf 1.3 MB 2018-04-10 07.11
Behovsbedömning.pdf 1.6 MB 2018-04-10 07.11
Försättsbrev.pdf 220 kB 2018-04-10 07.11
Planbeskrivning.pdf 5.4 MB 2018-04-10 07.11
Plankarta.pdf 472.5 kB 2018-04-10 07.11
Samrådsredogörelse.pdf 305 kB 2018-04-10 07.11


Kontakt

Emelie Andersson
Planingenjör
0583-820 52
emelie.andersson@sydnarkebygg.se

Planområdets avgränsning

Planområdets avgränsning

Bild över planområde

Bild över planområde

Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2018-04-10 av Emelie Andersson
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 24
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)