Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Detaljplan för Fjugesta 4:61 m.fl.

Sydnärkes byggförvaltning har fått en ansökan om förhandsbesked för uppförande av verksamhetsbyggnad/lager på fastigheten Fjugesta 4:61. Innan ytterligare verksamheter kan etableras har det bedömts att området bör detaljplaneläggas. Efter beslut i Kommunstyrelsen (2014-04-08) beställdes en ny detaljplan för fastigheten 4:61. Sydnärkes byggförvaltning har fått uppdraget att detaljplanelägga området.

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att säkerställa befintliga användningsområden och möjliggöra för ett samlat industri/verksamhetsområde i de södra delarna av Fjugesta.

Planskede

Startskede
Samråd
2016-03-24
2016-04-14
Bearbetning inför granskning/ utställning
Granskning/ utställning
2017-01-11
2017-02-01
Bearbetning inför antagande
Antagande
2017-06-12
Laga kraft
2017-07-08

Planhandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Fastighetsförteckning.pdf Pdf, 980 kB. 980 kB 2017-08-01 10.43
Granskningsutlåtande.pdf Pdf, 189.2 kB. 189.2 kB 2017-08-01 10.43
KF beslut.pdf Pdf, 127.3 kB. 127.3 kB 2017-08-01 10.43
Lagakraftbevis.pdf Pdf, 99.2 kB. 99.2 kB 2017-08-01 10.43
LST beslut.pdf Pdf, 190.6 kB. 190.6 kB 2017-08-01 10.43
Planbeskrivning.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2017-08-01 10.43
Plankarta.pdf Pdf, 253.6 kB. 253.6 kB 2017-08-01 10.43
Samrådsredogörelse.pdf Pdf, 338 kB. 338 kB 2017-08-01 10.43
Kontakt
Planområdets avgränsningFörstora bilden

Planområdets avgränsning

Bild över planområdeFörstora bilden

Bild över planområde

Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2017-08-01 av Jonas Kinell
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)