Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Detaljplan för Fjugesta 2:21 (Kvarteret Jasminen)

Lekebergs kommun

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse, i annan form än vad gällande detaljplan möjliggör, med tillhörande parkering inom fastigheten.

Planområdet är beläget i centrala Fjugesta. Området begränsas i väst av Vallgatan och en tomt bebyggd med ett friliggande enbostadshus, i norr av Parkgatan, i öst av två bebyggda tomter med friliggande enbostadhus, och i syd av Fabriksgatan. Planområdet är cirka 3600 m2.

Planskede

Startskede
Samråd
2012-11-19
2012-12-12
Bearbetning inför granskning/ utställning
Granskning/ utställning
2013-02-18
2013-03-10
Bearbetning inför antagande
Antagande
Laga kraft
2013-07-09
Kontakt
Planområdets avgränsningFörstora bilden

Planområdets avgränsning

Bild över planområdeFörstora bilden

Bild över planområde

Sidansvarig: Hikmet Hrustanovic
Senast uppdaterad 2014-04-28 av Mathias Hellström
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)