Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Detaljplan för fastighet Vitsippan 1 och Askersund 1:49

Askersunds kommun

Planens syfte

Planförslaget syftar till att skapa möjlighet för bostäder i en till två våningar på fastighet Askersund 1:49 som nu är planlagt som parkmark.

Planskede

Startskede
Samråd
2020-04-09
2020-05-01
Bearbetning inför granskning/ utställning
Granskning/ utställning
2020-05-20
2020-06-14
Bearbetning inför antagande
Antagande
2020-09-28
Laga kraft
2020-10-22
Kontakt
Planområdets avgränsningFörstora bilden

Planområdets avgränsning

Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2022-09-01 av Torun Andersson
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)