Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Detaljplan för fastighet Norra Bergen 49 m.fl. (Norra Bergen)

Askersunds kommun

Askersundsbostäder AB är i samverkan med Askersund-Hammars församling beställare av detaljplanen för Norra Bergen. Syftet med den nya detaljplanen är att utöka användningen av området för Norra Bergen och pröva markens lämplighet för olika funktioner samt stärka möjligheten för befintliga verksamheter i området att dynamiskt använda sina lokaler då förändringar i verksamheten kräver det. Efter beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott (2014-03-17 §61) fick Sydnärkes Byggförvaltning uppdraget att ta fram en detaljplan för området Norra Bergen.

Planskede

Startskede
Samråd
2018-06-11
2018-07-09
Bearbetning inför granskning/ utställning
Granskning/ utställning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Laga kraft

Planhandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Behovsbedömning.pdf 1.6 MB 2018-06-07 09.02
Dp Norra Bergen Kulturmiljöutredningen Arkitektur och Byggnadsvård.pdf 5.1 MB 2018-06-07 09.02
Illustrationsplan.pdf 585.4 kB 2018-06-07 09.02
Planbeskrivning.pdf 3.8 MB 2018-06-07 09.02
Plankarta.pdf 684.2 kB 2018-06-07 09.02
Försättsbrev.pdf 221.6 kB 2018-06-07 14.09
Värdebeskrivning Bebyggelse Norra Bergen Arkitektur & Byggnadsvård.pdf 1.8 MB 2018-06-07 15.13
Kontakt

Fanny Germer
Planarkitekt
0583-820 47
fanny.germer@sydnarkebygg.se

Planområdets avgränsning

Planområdets avgränsning

Bild över planområde

Bild över planområde

Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2018-09-10 av Jonas Kinell
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 24
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)