Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Detaljplan för fastighet Närlunda 1:4 (Norra kyrkogården)

Askersunds kommun

Planens syfte

Syftet är att ändra gällande planbestämmelser för området, från park och plantering till verksamheter och bostäder. Genom detta möjliggörs bebyggelse som i första hand kan nyttjas av församlingens begravningsverksamhet.

Planskede

Startskede
Samråd
2018-11-01
2018-11-22
Bearbetning inför utställning/ granskning
Utställning/ granskning
2019-08-20
2019-09-10
Bearbetning inför antagande
Antagande
Laga kraft

Planhandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Behovsbedömning.pdf 1.6 MB 2019-08-19 10.24
Försättsbrev.pdf 227 kB 2019-08-19 10.24
Planbeskrivning.pdf 14.8 MB 2019-08-19 10.24
Plankarta.pdf 698.1 kB 2019-08-19 10.24
Samrådsredogörelse.pdf 266.8 kB 2019-08-19 10.24
12704246 MUR Geoteknik.pdf 1.4 MB 2019-08-19 10.24
12704246 PM Geoteknik.pdf 2.4 MB 2019-08-19 10.24
Yttrande över preliminär grundundersökning inom närlundaområdet i Askersund.pdf 6.7 MB 2019-08-19 10.24
Planområdets avgränsning

Planområdets avgränsning

Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2019-09-16 av Fanny Germer
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 24
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)