Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Detaljplan för fastighet Närlunda 1:4 (Norra kyrkogården)

Askersunds kommun

Planens syfte

Syftet är att ändra gällande planbestämmelser för området, från park och plantering till verksamheter och bostäder. Genom detta möjliggörs bebyggelse som i första hand kan nyttjas av församlingens begravningsverksamhet.

Planskede

Startskede
Samråd
2018-11-01
2018-11-22
Bearbetning inför granskning/ utställning
Granskning/ utställning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Laga kraft

Planhandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Behovsbedömning.pdf 1.6 MB 2018-10-29 10.45
Försättsbrev samråd.pdf 291.6 kB 2018-10-29 10.45
Planbeskrivning.pdf 14.9 MB 2018-10-29 10.45
Plankarta.pdf 662.7 kB 2018-10-29 10.45
Planområdets avgränsning

Planområdets avgränsning

Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2018-11-26 av Jonas Kinell
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 24
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)