Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Detaljplan för fastighet Närlunda 1:1 m.fl. (Närlundaskolan)

Askersunds kommun

Planens syfte

Planområdet omfattar hela Närlundaskolan och Närlundahallen samt grönområdena kring skolan. Skolan behöver byggas ut men gällande detaljplaner i området tillåter inte detta. Därför görs en ny detaljplan över bland annat skolan. Byggrätten utökas för att tillåta för en större skola, en ytterligare idrottshall. Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanen.

.

Planskede

Startskede
Samråd
2020-01-29
2020-02-26
Bearbetning inför granskning/ utställning
Granskning/ utställning
2020-03-25
2020-04-17
Bearbetning inför antagande
Antagande
2020-06-15
Laga kraft
2020-07-13
Kontakt
Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2022-09-01 av Torun Andersson
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)