Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Detaljplan för fastighet Lindåsen 1:67

Laxå kommun

Planens syfte

Planen syftar till att omvandla parkmark till bostadsmark och därmed möjliggöra för utvidgning av berörd fastighet för att möjliggöra byggnation av komplementbyggnad till befintlig huvudbyggnad.

Planskede

Startskede
Samråd
Bearbetning inför granskning/ utställning
Granskning/ utställning
2022-02-07
2022-03-01
Bearbetning inför antagande
Antagande
2022-04-28
Laga kraft
2022-05-24
Kontakt
Planområdets avgränsningFörstora bilden

Planområdets avgränsning

Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2022-09-23 av Torun Andersson
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)