Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Detaljplan för fastighet Laxåskogen 26:10 m.fl. (Storängen)

Laxå kommun

Planens syfte

Planförslaget syftar till att skapa utvecklingsmöjligheter för industrier.

Planskede

Startskede
Samråd
2020-02-05
2020-02-26
Bearbetning inför utställning/ granskning
Utställning/ granskning
2021-02-15
2021-03-09
Bearbetning inför antagande
Antagande
Laga kraft

Synpunkter

Granskningstiden är 15 februari till 9 mars 2021. Eventuella synpunkter ska framföras till,

Brev
Laxå kommun
Kommunstyrelsen
695 80 Laxå

E-post:
kommun@laxa.se

Kontakt

Fanny Germer
Planarkitekt
fanny.germer@sydnarkebygg.se

Planområdets avgränsning

Planområdets avgränsning

Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2021-02-12 av Fanny Germer
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)