Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Detaljplan för fastighet Laxåskogen 26:10 m.fl. (Storängen)

Laxå kommun

Planens syfte

Planförslaget syftar till att skapa utvecklingsmöjligheter för industrier.

Planskede

Startskede
Samråd
2020-02-05
2020-02-26
Bearbetning inför granskning/ utställning
Granskning/ utställning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Laga kraft
Kontakt

Fanny Germer
Planarkitekt
fanny.germer@sydnarkebygg.se

Planområdets avgränsning

Planområdets avgränsning

Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2020-02-28 av Fanny Germer
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)