Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Detaljplan för fastighet Laxå 4:3
(Terminalområdet)

Laxå kommun

Planens syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra kvartersmark för verksamheter och kontor i en till två våningar samt parkering. Detta för att skapa en bred markanvändning och möjliggöra för framtida utveckling.

Planskede

Startskede
Samråd
2019-08-30
2019-09-20
Bearbetning inför utställning/ granskning
Utställning/ granskning
2021-05-27
2021-06-17
Bearbetning inför antagande
Antagande
Laga kraft

Kontakt

Fanny Germer
Planarkitekt
fanny.germer@sb.sydnarke.se

Planområdets avgränsning

Planområdets avgränsning

Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2021-07-02 av Patrik Igelström
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)