Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Detaljplan för fastighet Laxå 4:3
(Terminalområdet)

Laxå kommun

Planens syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra kvartersmark för verksamheter och kontor i en till två våningar samt parkering. Detta för att skapa en bred markanvändning och möjliggöra för framtida utveckling.

Planskede

Startskede
Samråd
2019-08-30
2019-09-20
Bearbetning inför granskning/ utställning
Granskning/ utställning
2023-06-27
2023-07-11
Bearbetning inför antagande
Antagande
2023-10-25
Laga kraft
2023-11-17

Kontakt

Planområdets avgränsningFörstora bilden

Planområdets avgränsning

Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2023-11-24 av Adam Johansson
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)