Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Detaljplan för fastighet Knappfabriken 20

Askersunds kommun

Planens syfte

Fastigheten är belägen i centrala Askersunds tätort och är idag bebyggt med en samlingslokal för religiösa ändamål. Syftet med planläggning är att ändra markanvändningen från samlings och föreningslokaler till bostäder samt att anpassa byggrätten till befintliga byggnader samt kulturmiljön i närområdet.

Planskede

Startskede
Samråd
2021-06-07
2021-06-28
Bearbetning inför granskning/ utställning
Granskning/ utställning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Laga kraft

Kontakt

Planområdets avgränsningFörstora bilden

Planområdets avgränsning

Sidansvarig: Patrik Igelström
Senast uppdaterad 2022-12-09 av Torun Andersson
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)