Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Detaljplan för fastighet Harge 16:8 (Bastedalen)

Askersunds kommun

Planens syfte

Planförslaget syftar till att skapa möjligheter för bostäder samt för allmänheten att få tillgång till strandlinjen.

Planen var ute på en första granskning mellan 2 juni till 2 juli 2020. Efter justeringar bedöms att planen ska ställas ut på en andra granskning för att berörda ska få möjlighet till insyn och påverkan.

Planskede

Startskede
Samråd
2018-05-18
2018-06-15
Bearbetning inför granskning/ utställning
Granskning/ utställning
2020-12-18
2021-01-19
Bearbetning inför antagande
Antagande
2021-11-29
Laga kraft
2022-12-06
Kontakt
Planområdets avgränsningFörstora bilden

Planområdets avgränsning

Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2022-12-09 av Torun Andersson
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)