Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Detaljplan för fastighet Harge 16:8 (Bastedalen)

Askersunds kommun

Planens syfte

Planförslaget syftar till att skapa möjligheter för bostäder samt för allmänheten att få tillgång till strandlinjen.

Planen var ute på en första granskning mellan 2 juni till 2 juli 2020. Efter justeringar bedöms att planen ska ställas ut på en andra granskning för att berörda ska få möjlighet till insyn och påverkan.

Planskede

Startskede
Samråd
2018-05-18
2018-06-15
Bearbetning inför utställning/ granskning
Utställning/ granskning
2020-12-18
2021-01-19
Bearbetning inför antagande
Antagande
Laga kraft
Kontakt

Fanny Germer
Planarkitekt
fanny.germer@sb.sydnarke.se

Planområdets avgränsning

Planområdets avgränsning

Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2021-02-12 av Fanny Germer
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)