Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Detaljplan för fastighet Harge 16:8 (Bastedalen)

Askersunds kommun

Planens syfte

Planförslaget syftar till att skapa möjligheter för bostäder samt för allmänheten att få tillgång till strandlinjen.

Planskede

Startskede
Samråd
2018-05-18
2018-06-15
Bearbetning inför utställning/ granskning
Utställning/ granskning
2020-06-02
2020-07-02
Bearbetning inför antagande
Antagande
Laga kraft
Kontakt

Fanny Germer
Planarkitekt
fanny.germer@sydnarkebygg.se

Planområdets avgränsning

Planområdets avgränsning

Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2020-07-13 av Fanny Germer
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)