Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Detaljplan för fastighet Fjugesta 1:2 m.fl. (Norra Berga industriområde)

Lekebergs kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en vidareutveckling av Berga industriområde norrut samt en ny väganslutning mellan Vallgatan och länsväg 204.

Planskede

Startskede
Samråd
2019-11-27
2019-12-20
Bearbetning inför utställning/ granskning
Utställning/ granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Laga kraft

Synpunkter

Samrådstiden är 27 november till 20 december 2019. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligt till,

E-post

information.lekeberg@lekeberg.se

Eller,

Postadress
Lekebergs kommun
Kommunstyrelsen
716 81 Fjugesta

Kontakt

Patrik Igelström
Planarkitekt
patrik.igelstrom@sydnarkebygg.se

Planområdets avgränsning

Planområdets avgränsning

Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2019-12-13 av Fanny Germer
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 24
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)