Startsida Sydnärkes byggförvaltning

Detaljplan för fastighet Bjursnäs 5:1 m.fl. (Bergfästet)

Planens syfte

I gällande detaljplan regleras markanvändningen C (samlingslokaler och dyligt) inom fastighet Bjursnäs 5:1. Detaljplanen syftar till att möjliggöra för bostäder och centrum. Detta för att kunna tillskapa flera möjligheter för att kunna utveckla fastigheten i framtiden

Planskede

Startskede
Samråd
2021-05-25
2021-06-16
Bearbetning inför granskning/ utställning
Granskning/ utställning
2022-02-07
2022-03-01
Bearbetning inför antagande
Antagande
2023-02-15
Laga kraft
2023-03-10

Kontakt

Planområdets avgränsningFörstora bilden

Planområdets avgränsning

Sidansvarig:
Senast uppdaterad 2023-03-14 av Torun Andersson
Postadress
Askersunds kommun
Sydnärkes byggförvaltning
696 82 Askersund

Besöksadress
Sundsbrogatan 22
Askersund

Övrig information
Telefon 0583-810 00 (vx)